Ajankohtaista

Suomussalmen Metsästysseuran toiminta sai alkunsa jo 40-50-luvun taitteessa, jolloin heräsi tarve yhdistykselle kehittämään ampumaurheilua sekä edistämään riistanhoitoa. Lupa yhdistyksen perustamiselle saatiin sisäasiainministeriöstä lokakuussa 1952 ja se merkittiin yhdistysrekisteriin Suomussalmen Metsästys- ja Ampumaseura -nimellä.

60-luvulla seuran päätoiminnot, metsästys ja ampumaurheilu, jakaantuivat kahtia ja kesällä 1967 kokouksessa seuran säännöt ja nimi muutettiin. Metsästyspainotteista toimintaa jatkoi Suomussalmen Metsästysseura ry ja ampumatoimintaa Urheiluampujat ry.

Ensimmäinen maininta hirvenmetsästyksestä on vuodelta 1962, jolloin saaliskiintiössä oli yksi hirvi. Tuosta lähtien hirviä on metsästetty vuosittain ja näin ollen hirvenmetsästys on siis alunpitäenkin ollut yksi tärkeimmistä, jäsenistön yhteen kokoavista toiminnan osa-alueista. -Niin on myös tänä päivänä.

Hirvenmetsästyksen lisäksi seuran toimintaan on, kokoustamisen ohella, kuulunut riistanhoitotyö, mm. riistakolmiolaskennat, pienpetojen ja muun pienriistan pyynti, sekä nuolukivipaikkojen ylläpito hirville. Myös seuran ampumakilpailut on järjestetty vuosittain ja kenneltoiminta on ollut aktiivista alkuajoista lähtien.

Suomussalmen Metsästysseura vietti 60-vuotisjuhlaansa marraskuussa 2011. Mikäli olet kiinnostunut tutustumaan tarkemmin Suomussalmen Metsästysseuran historiaan, Sakari Tolosen toimittama seuran historiikki kuvineen ja videoineen on saatavilla CD-levyllä. - Ota yhteyttä puheenjohtajaan asian tiimoilta!


*** *** ***